Mỗi lần bạn phải ở lại bệnh viện mỗi khi bệnh nhân đau đầu nhiều hơn vì bạn nói dối càng lâu thì chi phí càng cao. Nhiều người thắc mắc liệu tham gia bảo hiểm có trả hóa đơn y tế khi nhập viện hay không: https://phuongnamhospital.com/khong-phan-loai/da-khoa-phuong-nam-dia-chi-kham-bao-hiem-y-te-o-da-lat-tot-nhat/