Ung thư buồng trứng là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm nhất ở phụ nữ. Một phần vì nó thường được phát hiện ở giai đoạn sau. Có nhiều lo ngại về sàng lọc ung thư buồng trứng. Để có thể phát hiện ung thư buồng trứng ở giai đoạn đầu. Có thể điều trị:  https://phuongnamhospital.com/ung-thu/tam-soat-ung-thu-buong-trung-hien-dai-chinh-xac-nhanh-chong/